آزمون های آمادگی کنکور

07

آوریل'17

آزمون مقاطع مخروطی

این مبحث شامل سه سری آزمون بوده که جمعا 30 سوال را در بر می گیرد.  

ادامه مطلب

07

آوریل'17

آزمون معادله ونامعادله

این مبحث شامل سه سری آزمون بوده که جمعا 30 سوال را در بر می گیرد. آزمون معادله نامعادله4 شامل …

ادامه مطلب

07

آوریل'17

آزمون مشتق

این مبحث شامل سه سری آزمون بوده که جمعا 30 سوال را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

07

آوریل'17

آزمون مثلثات

این مبحث شامل سه سری آزمون بوده که جمعا 30 سوال را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

07

آوریل'17

آزمون لگاریتم

این مبحث شامل دو سری آزمون بوده که جمعا 20 سوال را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

07

آوریل'17

آزمون ماتریس

این مبحث شامل یک سری آزمون بوده که جمعا 13 سوال را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

07

آوریل'17

آزمون کاربردمشتق

این مبحث شامل چهار سری آزمون بوده که جمعا 41 سوال را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

03

آوریل'17

آزمون دنباله

این مبحث شامل دو سری آزمون بوده که جمعا 20 سوال را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

03

آوریل'17

آزمون حدوپیوستگی

این مبحث شامل سه سری آزمون بوده که جمعا 34 سوال را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

03

آوریل'17

آزمون تابع

این مبحث شامل سه سری آزمون بوده که جمعا 30 سوال را در بر می گیرد. آزمون تابع 4 شامل …

ادامه مطلب
logofooterتمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به "بیست کلاس "میباشد.   طراحی شده توسط www.superma.ir