محصولات رایگان

23

آوریل'17

پاسخ سوالات مرحله دوم تورنی تیم ریاضی سال تحصیلی 95-96

پاسخ سوالات مرحله دوم تورنی تیم ریاضی سال تحصیلی 95-96 (رایگان) این مجموعه شامل پاسخ سوالات مرحله دوم تورنی تیم …

ادامه مطلب

23

آوریل'17

سوالات مرحله دوم تورنی تیم ریاضی سال تحصیلی 95-96

سوالات مرحله دوم تورنی تیم ریاضی سال تحصیلی 96-95 (رایگان) این مجموعه شامل سوالات مرحله دوم تورنی تیم ریاضی پایه …

ادامه مطلب

07

آوریل'17

آزمون مقاطع مخروطی

این مبحث شامل سه سری آزمون بوده که جمعا 30 سوال را در بر می گیرد.  

ادامه مطلب

07

آوریل'17

آزمون معادله ونامعادله

این مبحث شامل سه سری آزمون بوده که جمعا 30 سوال را در بر می گیرد. آزمون معادله نامعادله4 شامل …

ادامه مطلب

07

آوریل'17

آزمون مشتق

این مبحث شامل سه سری آزمون بوده که جمعا 30 سوال را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

07

آوریل'17

آزمون مثلثات

این مبحث شامل سه سری آزمون بوده که جمعا 30 سوال را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

07

آوریل'17

آزمون لگاریتم

این مبحث شامل دو سری آزمون بوده که جمعا 20 سوال را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

07

آوریل'17

آزمون ماتریس

این مبحث شامل یک سری آزمون بوده که جمعا 13 سوال را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

07

آوریل'17

آزمون کاربردمشتق

این مبحث شامل چهار سری آزمون بوده که جمعا 41 سوال را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

03

آوریل'17

آزمون دنباله

این مبحث شامل دو سری آزمون بوده که جمعا 20 سوال را در بر می گیرد.

ادامه مطلب
logofooterتمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به "بیست کلاس "میباشد.   طراحی شده توسط www.superma.ir